De wijsbegeerte van Merleau-Ponty, prof. dr. r.c. Kwant, Aula-boeken, Uitgeverij het Spectrum, Utrecht en Antwerpen, 1968, 80-0369.2 D1968/0265/138

Merleau-Ponty was een van de filosofen van de fenomenologie uit de 20e eeuw, verwant aan het existentialisme. Het gaat ervan uit dat het lichaam de bron is van het leven, dat het niet los staat van de geest, maar de geest/het leven is. De ervaring, de ontmoeting met de wereld om je heen door middel van je zintuigen, dus niet het denken, zoals Sartre ("ik denk dus ik ben") geeft het leven zin. Ik vond het interessant omdat het, net als in de yoga, de relatie lichaam-geest onderzoekt. De conclusie is dat het een geheel vormt. Voor wie hier meer over wil lezen: https://www.filosofie.nl/nl/artikel/5258/wat-het-lichaam-weet-merleau-ponty.html

 

Spirituele actie,

spiritueel handelen in het dagelijks leven, Ernest Spronck en Ton Rijkers, Uitgeverij Boekscout, Soest, 2014, ISBN: 978-94-022-0855-9. Geschreven door twee mensen met veel ervaring op het gebied van management. Zij integreren productiviteit en spiritualiteit. Praktische handvatten hoe je je dagelijks leven in kunt richten zonder concessies te doen aan dieper liggende geestelijke behoeften.

 

Het kleine boek vol Mindfulness, focus.

kom tot rust. ontstress, Tiddy Rowan, Spectrum, Antwerpen, 2014, ISBN 9789000 343287 NURR 728. Dit boekje geeft aan de hand van korte oefeningen, stukjes tekst en quotes weer wat mindfulness is.

 

Yoga anatomie, geillustreerde gids van asana's en ademhalingsoefeningen, Leslie Kaminoff, Altamira, Haarlem, 2007, ISBN 978 94 013 0114 5/NUR 726. Dit boek geeft d.m.v geillustreerde asana's een dieper begrip van de structuren en principes die hier aan ten gronslag liggen.

 

Hatha Yoga Pradipika (meer dan licht op yoga) van Svatmarama volgens Sri Yogacarya Ajita Maharaja (Philippe Barbier, zesde editie juni 2014, ISBN 978-1-291-88593-4

 

Yoga Dipika (Licht op yoga), B.K.S. Iyengar, uitgeverij Karnak, 1984, ISBN 97890 6350 0283

 

Chakra yoga, praktisch toepassen, Zuid-Nederlandse uitgeverij, N.V., Aartselaar, Belgie, D-MMIX-0001-370 NUR 720

 

Het kleine yogaboekje, Vijnana Yoga, practicing from inside, Orit Sen-Gupta, 2011, Stichting Vijnana Yoga International

 

Puur yoga, het basisboek over yoga, Basis, verdieping en houdingen, Robert Butera, uitgeverij Unieboek, Het Spectrum bv. Houten, Antwerpen, 2009, ISBN 978 90 00 34576 2 NUR 726

 

Yoga and Parkinson's disease, a journey to health and healing, Peggy van Hulsteijn, Demos Health Books, New York, 2013, ISBN 978 1 936303 50 2

 

Yoga doen en begrijpen, (oorspronkelijke titel J'apprends le yoga, Flammarion, Parijs), André van Lysebeth, België, vertaald door drs. C. de Reus, eerste druk 1970, ISBN 90202 4001 3, uitgeverij N. Kluwer, Deventer

In dit boek staat heel praktisch uitgelegd wat het nut is van de asana's. waar het goed voor is, welke organen, zintuigen etc erdoor gestimuleerd worden en hoe je in de houdingen kunt komen, zgn: "voorhoudingen".

 

De Ground Control methode, gebaseerd op de principes van Pilates, Debbie Jenner, uitgeverij het Spectrum, Utrecht, eerste druk 2001,  ISBN 90 274 7425 7, nugi 461

Dit boek hoort bij de cursus Ground Control Pilates: www.pilatescompany.nl.  Geeft achtergrondinfo over de concepten en methode van Joseph H. Pilates. Debbie Jenner ontwikkelde haar eigen, eigentijdse, versie van zijn methode. Deze moderne pilatesoefeningen worden hierin  aan de hand van foto's uitgelegd.